• صفحه - 1
  • گلوکز سنج نمونه خون کوچک دیجیتال قابل حمل

    گلوکز سنج نمونه خون کوچک دیجیتال قابل حمل

    شماره مورد DM5279 روش تشخیص بیوسنینگ الکتروشیمیایی نمونه آزمایشی خون کامل مویرگی سر انگشت و خون کامل وریدی حجم نمونه 0.8μL زمان تشخیص 5 ثانیه محدوده آزمایش 10 – 600mg/dL HCT 15% ~ 70% مورد نیاز عملیات 9℃ H ~ 42% ~ 80% RH) نیاز به ذخیره سازی 2-32 ℃ محاسبه میانگین روز 7، 14، 21، 28، 60، 90 روز عمر باتری ≥ 1000 برابر ظرفیت حافظه 500 مجموعه واحد اندازه گیری خودکار واحد اندازه گیری 5 میلی گرم در دسی لیتر منبع تغذیه .